This project is read-only.

Wymagania funkcjonalne

  • Rejestracja użytkowników
  • Logowanie
  • Edycja swojego profilu
  • Wyszukiwanie użytkowników na podstawie wybranych kryteriów
  • Lista znajomych (dodawanie i usuwanie znajomych)
  • Statusy użytkowników (Online/Busy/Invisible/Offline)
  • Prowadzenie rozmowy tekstowej pomiędzy dwoma użytkownikami
  • Historia rozmów
  • Wyświetlanie obrazu z kamery użytkownika z listy, który wyraził na to zgodę

Last edited Oct 31, 2010 at 8:06 PM by mjetek, version 1

Comments

No comments yet.