This project is read-only.

Wymagania niefunkcjonalne

  • Historia rozmów przechowywana na serwerze w postaci zaszyfrowanej
  • Informacje o użytkownikach oraz listy kontaktów przechowywane w bazie danych (Loginy i hasła w postaci zaszyfrowanej)
  • Szyfrowanie rozmów pomiędzy użytkownikami
  • Aplikacja działająca po stronie użytkownika wykonana w oparciu o technologię Silverlight
  • Po stronie serwera wykorzystywana będzie baza danych MS SQL Server 2008 oraz serwer WWW ISS 7.0, komunikacja z serwerem odbywać się będzie za pomocą WCF RIA Webservices
  • Obraz video przesyłany pomiędzy dwoma użytkownikami będzie przesyłany wykorzystując połączenie P2P

Last edited Oct 31, 2010 at 8:07 PM by mjetek, version 1

Comments

No comments yet.